top of page

PRODUKTOVÁ AKADÉMIA

Vitaj na Pro Produktovej akadémii I.

Veľmi nás teší Tvoj záujem o vyššiu formu vzdelávania sa v oblasti NuSkin a Pharmanex produktov a technológií, vedy s nimi spojenej a ich opodstanenosti na trhu a v prospech užívateľa. Program a spíkrov sme vyberali s najväčšou vážnosťou a dôrazom na odbornosť v danej problematike, a aby sme Ti dokázali touto formou odovzdať čo možno najzrozumiteľnejšie také informácie a know-how, ktoré oni museli dlhé roky študovať, a / alebo získať dlhoročnou praxou. Veríme, že jednotlivé prezentácie odhalia mnoho dosiaľ nepoznaného, pomôžu lepšie porozumieť celej oblasti prevencie, zdravia, anti-agingu, technológií a mnoho ďalšieho. Dokonca sa vďaka nim budeš vedieť oprieť o fakty, ktoré ti pomôžu pri každodennej komunikácii s Tvojimi potenciálnymi aj existujúcimi klientami a obchodnými partnermi.

Pripravili sme pre Teba kompletné materiály, ktoré Ťa prevedú celou akadémiou, a s ktorými vieš pracovať aj následne a kedykoľvek sa k nim, aj vlastným poznámkam, budeš môcť vrátiť. Tie už máš určite pri sebe, ale v prípade potreby si ich vieš stiahnuť v pdf verzii aj tu: 

bottom of page